TESLUX

INTELLI STREET

Co je systém INTELLI STREET?

Řídící a monitorovací systém INTELLI STREET je určen pro monitorování, řízení a regulování soustav veřejného osvětlení s LED svítidly od malých obcí po velké městské aglomerace. Díky INTELLI STREET můžete efektivně řídit infrastrukturu osvětlení a minimalizovat náklady.

INTELLI STREET

Co INTELLI STREET přináší?

Úspory 40–80 % elektrické energie
Přehled o stavu a poruchách svítidel
Řešení pro malou vesnici i velké město
Rychlou návratnost investice
Jednoduché ovládání a změny provozních režimů

Pokrytí (v závislosti na terénu a zástavbě) 3 - 5 km s 5000 koncovými moduly

INTELLI STREET

* DALI je zkratka a označuje „Digitální adresovatelné světelné rozhraní“

Jak pracuje INTELLI STREET LoRaWAN?

1 Monitorování a uživatelské ovládání soustavy prostřednictvím webového prohlížeče

2 Komunikace prostřednictvím protokolu LoRaWAN

3 Plynulá regulace

4 Skoková regulace 100 % / 50 %*

5 Individuální nastavování jednotlivých svítidel

6 Uložení přednastavených režimů

7 Dynamické změny osvětlení (např. v případě havárie)

8 Možnost manuálního ovládání

9 Vizualizace osvětlovací soustavy

10 Měření spotřeby elektrické energie

11 Okamžité čtení dat

12 Archivace dat

13 Výstup do účetního systému**

14 Export naměřených dat do Excelu**

15 Dálkové ovládání a konfi gurace systému - servisní kanál pře internetový protokol

16 Kompatibilita MS WIN, Android, iOS

Verze a funkce
Systém řízení osvětlení INTELLI
STREET
Monitoring a uživatelské ovládání prostřednictvím webového prohlížeče
Individuální ovládání a monitoring každého svítidla
Provoz a regulace zohledňující astronomický kalendář
Chybové hlášení e-mailem nebo SMS
Časové plány
Uživatelská práva s různou úrovní
Funkce Havárie
Dynamické změny osvětlení
Manuální ovládání
Cloudové řešení
Serverové řešení
Vizualizace osvětlovací soustavy
Měření spotřeby elektrické energie
Okamžité čtení dat
Archivace dat*
Výstup do účetního systému*
Výstup do energetických SW systémů*
Měření jiných typů energií*
Export naměřených dat do Excelu*
Vícejazyčné rozhraní*
Grafické výstupy pro spotřebu elektrické energie*
Denní / týdenní / měsíční přehledy*
Dálková konfigurace systému - servisní kanál přes internetový protokol
Možnost implementace systému SmartENERGY**
Možnost implementace systému SmartPARKING**
Možnost implementace systému Odpadového hospodářství**
Možnost implementace systému Nabíjecích stanic pro elektromobily**
Kompatibilita MS WIN, Android, iOS

* na přání nad rozsah standardních vlastností
** systémy provozované na jednotné infrastruktuře LoRaWAN

Máte zájem o nezávaznou kalkulaci? Kontaktujte nás na telefonu 777 204 462 nebo e-mailu info@teslux.cz

Vybrané reference